Ψηφιακή Τέχνη από την Marmite Sue

Ψηφιακή Τέχνη από την Marmite Sue

Δημιουργήθηκε από την Haifa, καλλιτέχνη με βάση το Ισραήλ, Marmite Sue. Ο Μαρμίτης θεωρεί πιο εύκολο να περιγραφεί ως "Καλλιτέχνης Doll". Δεδομένου ότι η έννοια της κούκλας είναι από καιρό η μεγαλύτερη έμπνευσή της και η καθοδηγητική γραμμή σε όλα τα πολλά μέσα της δημιουργίας της.


Ψηφιακή Τέχνη από την Marmite Sue

Ψηφιακή Τέχνη από την Marmite Sue

Ψηφιακή Τέχνη από την Marmite Sue

 
Ψηφιακή Τέχνη από την Marmite Sue

 
Ψηφιακή Τέχνη από την Marmite Sue

 
Ψηφιακή Τέχνη από την Marmite Sue

 
Ψηφιακή Τέχνη από την Marmite Sue

 
Ψηφιακή Τέχνη από την Marmite Sue

 
Ψηφιακή Τέχνη από την Marmite Sue

 
Δείτε τον ιστότοπο

Leave A Comment

+ 61 = 68