ศิลปะดิจิตอลโดย Hyojin Ahn

ศิลปะดิจิตอลโดย Hyojin Ahn

 
Hyojin Ahn เป็นศิลปินแนวความคิดสำหรับนักพัฒนา Guild Wars 2 ArenaNet ตั้งแต่ปีพศ. 2551 ศิลปะของเขาสำหรับเกมนี้ได้รับการปรับปรุงตลอดหลายปีที่ผ่านมา แต่เป็นผลงานที่โดดเด่นของเขาที่ได้รับความสนใจจากคุณ.
Hyojin Ahn อาศัยอยู่ใน Seattle WA สหรัฐอเมริกา.


ศิลปะดิจิตอลโดย Hyojin Ahn

  
ศิลปะดิจิตอลโดย Hyojin Ahn

 
ศิลปะดิจิตอลโดย Hyojin Ahn

 
ศิลปะดิจิตอลโดย Hyojin Ahn

 
ศิลปะดิจิตอลโดย Hyojin Ahn

 
ศิลปะดิจิตอลโดย Hyojin Ahn

 
ศิลปะดิจิตอลโดย Hyojin Ahn

 
ดูเว็บไซต์

Leave A Comment

+ 71 = 79