ภาพประกอบโดย Michal Lisowski

ภาพประกอบโดย Michal Lisowski

Michal Lisowski เป็นจิตรกรดิจิตอลที่ทำงานส่วนใหญ่กับแท็บเล็ตในกรุงวอร์ซอประเทศโปแลนด์ เขากำลังทำงานในโครงการต่างๆสำหรับลูกค้าและแบรนด์ต่างๆเช่น Ubisoft ดิสนีย์ NVIDIA B-win Mtv ออเรนจ์ออเร้นจ์ Kinder Skoda Carefour Zywiec Biedronka Nescafe Lotos PKO PZU Aviva ภาพยนตร์: Trick (dir J.Hryniak), Kolysanka (dir J.Machulski) และ Sala Samobojcow (ผบ. J.Komasa).

  
ภาพประกอบโดย Michal Lisowski

 
ภาพประกอบโดย Michal Lisowski

 
ภาพประกอบโดย Michal Lisowski

 
ภาพประกอบโดย Michal Lisowski

 
ภาพประกอบโดย Michal Lisowski

 
ภาพประกอบโดย Michal Lisowski

 
ภาพประกอบโดย Michal Lisowski

 
ภาพประกอบโดย Michal Lisowski

 
ภาพประกอบโดย Michal Lisowski

 
ภาพประกอบโดย Michal Lisowski

 
ภาพประกอบโดย Michal Lisowski

 
ภาพประกอบโดย Michal Lisowski

 
ภาพประกอบโดย Michal Lisowski

 
ภาพประกอบโดย Michal Lisowski

 
ภาพประกอบโดย Michal Lisowski

 
ภาพประกอบโดย Michal Lisowski

 
ภาพประกอบโดย Michal Lisowski

 
ดูเว็บไซต์

Leave A Comment

+ 73 = 82