ภาพประกอบโดย Jungshan

ภาพประกอบโดย Jungshan

Jungshan เป็นนักวาดภาพอิสระจากไต้หวัน เธอได้สร้างภาพประกอบที่น่าทึ่งด้วยการรวมงานศิลปะหมึกพิมพ์แบบเอเชียด้วยเทคนิคศิลปะดิจิทัล.


ภาพประกอบโดย Jungshan

 
ภาพประกอบโดย Jungshan

 
ภาพประกอบโดย Jungshan

 
ภาพประกอบโดย Jungshan

 
ภาพประกอบโดย Jungshan

 
ภาพประกอบโดย Jungshan

 
ภาพประกอบโดย Jungshan

 
ภาพประกอบโดย Jungshan

 
ภาพประกอบโดย Jungshan

 
ภาพประกอบโดย Jungshan

 
ภาพประกอบโดย Jungshan

 
ภาพประกอบโดย Jungshan

 
ภาพประกอบโดย Jungshan

 
ภาพประกอบโดย Jungshan

 
ภาพประกอบโดย Jungshan

 
ภาพประกอบโดย Jungshan

 
ภาพประกอบโดย Jungshan

 
ภาพประกอบโดย Jungshan

 
ภาพประกอบโดย Jungshan

 
ภาพประกอบโดย Jungshan

 
ภาพประกอบโดย Jungshan

 
ภาพประกอบโดย Jungshan

 
ดูเว็บไซต์

Leave A Comment

74 + = 79