ภาพสีน้ำโดย Cate Parr

ภาพสีน้ำโดย Cate Parr

ภาพสีน้ำโดย Cate Parr เคทเป็นนักวาดภาพประกอบที่เกิดและได้รับการศึกษาในสหราชอาณาจักร ปัจจุบันอาศัยอยู่ในย่าน Silverlake ของ Los Angeles, California.


ภาพสีน้ำโดย Cate Parr

 
ภาพสีน้ำโดย Cate Parr

 
ภาพสีน้ำโดย Cate Parr

 
ภาพสีน้ำโดย Cate Parr

 
ภาพสีน้ำโดย Cate Parr

 
ภาพสีน้ำโดย Cate Parr

 
ภาพสีน้ำโดย Cate Parr

 
ภาพสีน้ำโดย Cate Parr

 
ภาพสีน้ำโดย Cate Parr

 
ภาพสีน้ำโดย Cate Parr

 
ภาพสีน้ำโดย Cate Parr

 
ภาพสีน้ำโดย Cate Parr

 
ภาพสีน้ำโดย Cate Parr

 
ภาพสีน้ำโดย Cate Parr

 
ภาพสีน้ำโดย Cate Parr

 
ดูเว็บไซต์

Leave A Comment

18 − = 9