Σουρεαλιστική Φωτογραφία από τον Benjamin Zank

Σουρεαλιστική Φωτογραφία από τον Benjamin Zank

Ο Benjamin Zank είναι φωτογράφος που εδρεύει στη Νέα Υόρκη και κατέλαβε την εκπληκτική σειρά εννοιολογικών και σουρεαλιστικών φωτογραφιών. Το έργο του Ben είναι να επικαλείται τη φαντασία των ανθρώπων και να εκφράζει τα συναισθήματά του όταν αποτύχουν οι λέξεις.


Σουρεαλιστική Φωτογραφία από τον Benjamin Zank

  
Σουρεαλιστική Φωτογραφία από τον Benjamin Zank

 
Σουρεαλιστική Φωτογραφία από τον Benjamin Zank

 
Σουρεαλιστική Φωτογραφία από τον Benjamin Zank

 
Σουρεαλιστική Φωτογραφία από τον Benjamin Zank

 
Σουρεαλιστική Φωτογραφία από τον Benjamin Zank

 
Σουρεαλιστική Φωτογραφία από τον Benjamin Zank

 
Σουρεαλιστική Φωτογραφία από τον Benjamin Zank

 
Σουρεαλιστική Φωτογραφία από τον Benjamin Zank

 
Σουρεαλιστική Φωτογραφία από τον Benjamin Zank

 
Σουρεαλιστική Φωτογραφία από τον Benjamin Zank

 
Σουρεαλιστική Φωτογραφία από τον Benjamin Zank

 
Σουρεαλιστική Φωτογραφία από τον Benjamin Zank

 
Σουρεαλιστική Φωτογραφία από τον Benjamin Zank

 
Σουρεαλιστική Φωτογραφία από τον Benjamin Zank

 
Σουρεαλιστική Φωτογραφία από τον Benjamin Zank

 
Σουρεαλιστική Φωτογραφία από τον Benjamin Zank

 
Σουρεαλιστική Φωτογραφία από τον Benjamin Zank

 
Σουρεαλιστική Φωτογραφία από τον Benjamin Zank

 
Σουρεαλιστική Φωτογραφία από τον Benjamin Zank

 
Σουρεαλιστική Φωτογραφία από τον Benjamin Zank

 
Σουρεαλιστική Φωτογραφία από τον Benjamin Zank

 

Δείτε τον ιστότοπο

Leave A Comment

+ 78 = 80