7 Елементи на изкуството

7 Елементи на изкуството

Елементите на изкуството са основните характеристики на произведения на изкуството, визуално откриваеми и отделно разпознаваеми. Има шест основни елемента на визуалното изкуство, които, когато се съпоставят по определен начин, създават произведение на изкуството. Те са линия, форма, цвят, форма на стойност и текстура. Пространството може да се добави и като един от художествените елементи. Ключът към разбирането на принципите на изкуството и изкуството е да се научим за тези елементи. Не всички от тях трябва да бъдат част от всяка картина, понякога съзнателната липса на някои от тях е отличителна характеристика на арт стил. Въпреки това, едно правило важи за всички - да се научи как да се боядисва е необходимо, освен това и въпреки естествения талант, знанието е елементарният стъпков камък за артистично постижение.


линия

7 Елементи на изкуството
Линията е най-простите визуални експресивни средства. Той свързва определено разстояние между две точки и може да бъде прав, извит, ъглова или свободен. Ширината, посоката и дължината на линията често дефинират удара на отделен художник. Това е решаващ елемент в дизайна и необходимата съставка на марки и знаци. Дебелата или тънка, линията помага за формирането и формирането, създава рисунка и следователно е най-основният компонент на фигурални и многобройни артистични стилове. Някои от техниките, като например графиката, се основават на линия, а някои от типовете рисунки се дефинират само от прости линии, като например croquis.

7 Елементи на изкуството

Вижте озадаченото опростено чертеж на Жан Дубюфет. Той напомня за детска играчка, завършена бързо с помощта на чисти линии. Изчертаването на куче от Дейвид Хокни принадлежи на различен стил, но той се изпълнява само с линията като основен образец.

форма

Формата се отнася до област, дефинирана от краищата - линии, която е двуизмерна. Често се свързва с прости геометрични фигури като триъгълник, квадрат, правоъгълник, кръг или различни полигони. В същото време тя може да емулира някои от очертанията в природата, изобразяващи силуети на различни животни, предмети, хора или растения. Формата не може да съществува без други основни елементи на изкуството. Те също така отговарят за създаването на предмета, независимо дали е фигуративно или абстрактно изкуство.

7 Елементи на изкуството

Вижте как основната геометрия се използва като такава в De Stijl картини на Piet Mondrian. От друга страна, кубизмът на Джордж Браке се опира на тези геометрични форми, но ги използва като основа за изграждане на разпознаваеми обекти.

7 Елементи на изкуството

цвят

Без цвят няма да има изкуство. Цветът поставя атмосферата в картина, описва най-добре емоциите, а стилове като импресионизма се основават почти единствено на цвят. Отбележете светлите нюанси на парчето на Monet и оживените цветове на пейзажа на Ван Гог.

7 Елементи на изкуството

Цветът е пряко следствие от отразяването на светлината и един от най-важните елементи на изкуството. Цветовите нюанси се предлагат в мащаб, но има три основни цвята - синьо, червено и жълто. При смесване тези три цвята дават всички други нюанси на спектъра. Първата характеристика на цвета е следователно нюанс или оттенък, определящ цвета, в термини, определени като червено, зелено, жълто, оранжево и т.н. Интензивността е следващата черта на този пиктотен елемент, описваща яснотата на оттенъка, в диапазона от светъл, дълбок и ярък до тъп или пастел. Интензивността често се отнася до насищането или неговата чистота. Стойността е третата характеристика на цвета, определяща неговата лекота или тъмнина. Всеки оттенък идва в цвят от нюанси, оцветен в бяло, за да стане по-светъл или сенчести с черно, за да стане по-тъмен.

стойност

Стойността е елемент на изкуството, отговорен за драматичното и емоционалното впечатление на произведение на изкуството, точно до цвета. То се отнася до лекотата и тъмнината на парче, независимо от неговия оттенък. Понякога наречена "тон", стойността може да бъде постигната чрез добавяне на сиво към основата - чист цвят. Това е необратимо свързано със светлина, точно като цвят, но целта му е да изобрази илюзия на светлината. Следователно, повърхностите в живопис трябва да бъдат представени в различни стойности, дори ако обектът е със същия нюанс. Засенчването и оцветяването позволяват неограничените преходи в повърхностното изобразяване и когато се изпълняват умело, те предизвикват естествения облик на нещата. Ако погледнете шедьовъра на "Вермеер" "Жената с баланс", ще видите как кожата и тялото й изглеждат по-светли или по-тъмни, в зависимост от начина, по който лъчът на светлината пада върху тях. Пейзажа на Корот изобразява зелена природа, но тъй като светлината пада под различни ъгли в гората, тревата и листата изглеждат по-тъмни или по-леки.

7 Елементи на изкуството

форма

Формата се отнася до триизмерната фигура, изобразена в картина. Определя се от илюзията на обема, постигнат чрез използването на сенки и перспектива. Формата като такава се очаква да има широчина, височина и дълбочина, а както при боядисването, тя е само оптична илюзия, в скулптурата тя е най-важната съставна част. Форми, точно като форми, произтичат от геометрията и могат да бъдат конуси, кубчета, топки и други подобни или от естествения свят. Органичните форми определят всички фигури, открити в природата, от хора, животни и растения, до други неорганични природни и нередовни обекти.

7 Елементи на изкуството

Вижте как в ранната си работа "Кошница с плодове" Караваджо използва някои от основните елементи на изкуството, за да създаде илюзията за триизмерна форма. Арт деко е съвременен и декоративен стил, до голяма степен базиран на геометрията, но представянето на формата има определена триизмерна характеристика, както се вижда в работата на Тамара де Лемпичка.

7 Елементи на изкуството

текстура

Текстурата описва тактилното качество на боядисаната област или илюзията за това качество. Следователно, тя може да бъде осезаема или боядисана - симулирана, имитираща истинската текстура на тъкан, камък, дърво, кожата може да изглежда така. В класическите изкуства се използваше симулирана текстура за изобразяване на тъкани, предмети и порцеланов тен, но с напредването на модерността и появяването на нови техники, истинската осезаема текстура стана все по-често. Текстурата осигурява богатство, естествено характерно за произведението, а неговото отсъствие може да бъде и умишлено изявление. Това се постига чрез комбиниране на други основни елементи на изкуството.

7 Елементи на изкуството

Текстурата в произведенията на Ван Гог е също толкова важна, колкото техния цвят. Дебелият и тежък имстаст на Карел Апел подчертава изразителността и емоцията на абстрактните му картини.

7 Елементи на изкуството

пространство

Пространството е районът, който заобикаля или запълва произведения на изкуството и боядисания обект. Класическото изкуство отдавна е посветено на създаването на илюзия за пространство, докато модерното изкуство е успяло да го отрича по много начини. Модерността доведе до идеята за положително и отрицателно пространство. Положителното пространство е пространството, заемано от субекта, докато отрицателното пространство го заобикаля.

7 Елементи на изкуството

В Ренесанс перспективата беше ключовото средство за постигане на илюзията за дълбочина и пространство. Обърнете внимание как Raffaello изгражда интериора си с архитектурни планове заедно с квадратния теракот, следвайки балансираните правила на перспективата. Шедьовърът на Манет "Bar in Folies-Bergere" е ранно модерно, импресионистично парче, което създава пространство чрез огледално отражение, в съседни равнини, а не в академична перспектива.

7 Елементи на изкуството

Leave A Comment

2 + 8 =