Илюстрации от Android Blues

Илюстрации от Android Blues

Android е роден в Австралия, но е отгледан в Швеция, работи 10 години като илюстратор на свободна практика, повечето от които в Хонг Конг, последните 12 години в компютърната графика.


Илюстрации от Android Blues

Илюстрации от Android Blues

Илюстрации от Android Blues

Илюстрации от Android Blues

Илюстрации от Android Blues

Илюстрации от Android Blues

Преглеждайте уеб сайта

Leave A Comment

45 − 36 =