Самопортретиране Снимка от Брук Шаден

Самопортретиране Снимка от Брук Шаден

Фотография от Лос Анджелис, базирана авторка на изкуството, Брук Шаден. Тя създава самопортрети за лекота и има пълен контрол върху образите. Авторското портретиране за нея не е автобиографично. Вместо това тя се опитва да се постави в светлини, в които пожелае да живеем, където тайните изплуват на открито, където невъзможното става възможно.


Самопортретиране Снимка от Брук Шаден

 
Самопортретиране Снимка от Брук Шаден

 
Самопортретиране Снимка от Брук Шаден

 
Самопортретиране Снимка от Брук Шаден

 
Самопортретиране Снимка от Брук Шаден

 
Самопортретиране Снимка от Брук Шаден

 
Самопортретиране Снимка от Брук Шаден

 
Самопортретиране Снимка от Брук Шаден

 
Самопортретиране Снимка от Брук Шаден

 
Самопортретиране Снимка от Брук Шаден

 
Самопортретиране Снимка от Брук Шаден

 
Самопортретиране Снимка от Брук Шаден

 
Самопортретиране Снимка от Брук Шаден

 
Преглеждайте уеб сайта

Leave A Comment

+ 78 = 80