Роботите на Даниеле Гей

не time for me yet

Хубави фото манипулации от италианския художник.


позитронен self portrait

 
резервен parts

 
робот doll

 
робот's wife

 
отпускащ time

 
изчакайте you

 
Посетете уебсайта

Leave A Comment

64 − 60 =