27 ถ้าฉันอยู่ที่นี่ – ถ้าฉันแค่แค่นอน – นี่ – จะ – คุณ – นอน – กับ – ฉัน – และ – แค่ – ลืม – โลก – สักแบบรูปแบบคำคมและความคิด

27 If-I-lay-here-if-I-just-lay-here-would-you-lie-with-me-and-just-forget-the-world

Leave A Comment

2 + 1 =