16 อย่า – ไม่เสียใจ – การเจริญเติบโต – เก่า – มัน – เป็น – สิทธิ – ปฏิเสธ – จะ – หลาย – สักแบบรูปแบบคำคมและความคิด

16 Do-not-regret-growing-old-it-is-a-privilege-denied-to-many

Leave A Comment

55 − 46 =